บ้าน ผลิตภัณฑ์โปรตีนเซลล์ฟรี

โปรตีนเซลล์ฟรี

(8)
52 kDa GPCR Adrenoceptor Beta 1 Adrenergic Receptor Adrb1r โปรตีนเซลล์ฟรี

52 kDa GPCR Adrenoceptor Beta 1 Adrenergic Receptor Adrb1r โปรตีนเซลล์ฟรี

เราจัดหา ADRB1;adrenergic, beta-1-, ตัวรับ;ตัวรับ adrenergic เบต้า -1ADR B1;ADRB 1;ADRB1_HUMAN...

Nanodisc Eta Endothelin Receptor Type A โปรตีนเซลล์เมมเบรน Ednra

Nanodisc Eta Endothelin Receptor Type A โปรตีนเซลล์เมมเบรน Ednra

เราจัดหา ETA Endothelin receptor, ประเภท A EDNRA, ETA R, Endothelin ET A receptor โปรตีนที่ปราศจากเซ...

ETB Ednra ETBR Endothelin B Receptor GPCR โปรตีนเซลล์ฟรี

ETB Ednra ETBR Endothelin B Receptor GPCR โปรตีนเซลล์ฟรี

เราจัดหา ETBR, ตัวรับ Endothelin B, ETB, Ednra, ตัวรับชนิด Endothelin โปรตีนที่ปราศจากเซลล์ของเราได้...

Proteorhodopsin Rhodopsin Nanodiscs เครื่องมือโปรตีนเซลล์ฟรี

Proteorhodopsin Rhodopsin Nanodiscs เครื่องมือโปรตีนเซลล์ฟรี

เราจัดหา Proteo rhodopsin, pRhodopsin, Proteorhodopsin rhodopsin ทำโดยระบบเซลล์ฟรีโดยเครื่องมือ ...

Aquaporin 1 ช่องทางน้ำปัสสาวะ AQP1 โปรตีนเมมเบรนแบบบูรณาการ

Aquaporin 1 ช่องทางน้ำปัสสาวะ AQP1 โปรตีนเมมเบรนแบบบูรณาการ

เรานำเสนอ Aquaporin-1, ช่องทางน้ำปัสสาวะ, AQP1, โปรตีนช่องทางน้ำ, โปรตีนที่ไม่ใช้เซลล์ซึ่งแยกได้โดย ...

Aquaporins AqpZ Nodulin แบคทีเรียชอบโปรตีนภายในช่องทางน้ำโปรตีน

Aquaporins AqpZ Nodulin แบคทีเรียชอบโปรตีนภายในช่องทางน้ำโปรตีน

เรานำเสนอ Aquaporin-Z, AqpZ, โปรตีนภายในที่สำคัญ, โปรตีนไร้เซลล์ที่แยกได้โดย nanodiscs โปรตีนที่ปราศ...

Water Channel AQP4 MAQP4 Mercurial Insensitive Cell ฟรีโปรตีน

Water Channel AQP4 MAQP4 Mercurial Insensitive Cell ฟรีโปรตีน

เรานำเสนอ Aquaporin 4, mAQP4, โปรตีนแชนแนลแบบไม่มีคลื่นน้ำ Mercurial, โปรตีนที่ไม่ต้องใช้เซลล์ซึ่งแย...

40 kDa Alpha Hemolysin แบคทีเรีย Toxin E.Coli Lysates โปรตีนฟรีเซลล์

40 kDa Alpha Hemolysin แบคทีเรีย Toxin E.Coli Lysates โปรตีนฟรีเซลล์

บริษัท ของเราเสนอ Alpha hemolysin, Bacteria toxin, โปรตีนที่ปราศจากเซลล์ที่แยกได้โดย nanodiscs, อิงจ...

Page 1 of 1