บ้าน ผลิตภัณฑ์การสังเคราะห์ Oligo

การสังเคราะห์ Oligo

(8)
สัดส่วนการควบคุมความเสื่อมของไพรเมอร์ดีเอ็นเอการสังเคราะห์โอลิโกพูลการสังเคราะห์โอลิโก

สัดส่วนการควบคุมความเสื่อมของไพรเมอร์ดีเอ็นเอการสังเคราะห์โอลิโกพูลการสังเคราะห์โอลิโก

ไพรเมอร์ Degenerate Custom Custom Degenerate Oligo Pool การสังเคราะห์ DNA Oligo การสังเคราะห์ DNA ...

Lyophilized Powder DNA การสังเคราะห์โอลิโกเฟสของแข็งทางเคมีระยะยาวพิเศษ

Lyophilized Powder DNA การสังเคราะห์โอลิโกเฟสของแข็งทางเคมีระยะยาวพิเศษ

บทนำ Oligonucleotides ใช้กันอย่างแพร่หลายในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่และเหมาะสำหรั...

ความบริสุทธิ์ 90% การสร้างลำดับต่อไป Oligos Powder NGS Oligo การสังเคราะห์

ความบริสุทธิ์ 90% การสร้างลำดับต่อไป Oligos Powder NGS Oligo การสังเคราะห์

บทนำ Next Generation Sequencing (NGS) เป็นเทคโนโลยีความเร็วสูงที่ทำให้สามารถจัดลำดับดีเอ็นเอได้หลายล...

99% ความบริสุทธิ์ Hplc Oligonucleotides 150ntp ความยาวหน้า Rpc บริสุทธิ์

99% ความบริสุทธิ์ Hplc Oligonucleotides 150ntp ความยาวหน้า Rpc บริสุทธิ์

บทนำ Oligonucleotides ที่ผลิตโดย CELLFREE พร้อมด้วย oligo-synthesizer ที่ล้ำสมัยมีความบริสุทธิ์อย่าง...

รายงาน HPLC การสังเคราะห์กรดนิวคลีไอ RP-HPLC Oligonucleotide Probe การสังเคราะห์

รายงาน HPLC การสังเคราะห์กรดนิวคลีไอ RP-HPLC Oligonucleotide Probe การสังเคราะห์

บทนำ โพรบของนิวคลีไอเป็นลำดับของดีเอ็นเอเดี่ยวหรือเศษ RNA ที่มีศักยภาพในการจับกับลำดับของกรดนิวคลีอิ...

การติดฉลากแบบ Oligo Powder แบบ Single Label IE-HPLC การสังเคราะห์ฉลาก Oligo

การติดฉลากแบบ Oligo Powder แบบ Single Label IE-HPLC การสังเคราะห์ฉลาก Oligo

CELLFREE ให้บริการการปรับเปลี่ยนและการติดฉลากที่ครอบคลุมเพื่อตอบสนองความต้องการการวิจัยของลูกค้าที่ร...

CRISPR Oligo Pool การสังเคราะห์ DNA UV Oligo Pool Oligo Pool

CRISPR Oligo Pool การสังเคราะห์ DNA UV Oligo Pool Oligo Pool

DNA oligo pool เป็นส่วนผสมของ oligos ที่แตกต่างกันจำนวนมากในช่วง fmole ถึง nmoleเซลฟรีสามารถสังเคราะ...

CELL FREE Lyophilized Dry Powder Standard การสังเคราะห์ DNA Oligo ที่ยังไม่แปร

CELL FREE Lyophilized Dry Powder Standard การสังเคราะห์ DNA Oligo ที่ยังไม่แปร

บทนำ DNA oligos นั้นถูกสังเคราะห์ทางเคมีโดยมี Deoxyribonucleotides สี่ชนิดคือ A, T, C และ G ลำดับเหล...

Page 1 of 1