บ้าน ผลิตภัณฑ์การวิเคราะห์ทางอณูพันธุศาสตร์

การวิเคราะห์ทางอณูพันธุศาสตร์

(9)
Lentivirus 200 StockL Stock Lentivirus Custom Custom Analysis การวิเคราะห์ทางพันธุกรรมระดับโมเลกุล

Lentivirus 200 StockL Stock Lentivirus Custom Custom Analysis การวิเคราะห์ทางพันธุกรรมระดับโมเลกุล

บทนำ ด้วยการพัฒนาอย่างรวดเร็วของทฤษฎีและเทคโนโลยีของอณูชีววิทยา (โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยี ...

MRPP 20 ng / μl MRPP 20 μlลำดับ Metagenome การวิเคราะห์ทางพันธุกรรมระดับโมเลกุล

MRPP 20 ng / μl MRPP 20 μlลำดับ Metagenome การวิเคราะห์ทางพันธุกรรมระดับโมเลกุล

บทนำ จุลินทรีย์มากกว่า 99% ไม่สามารถแยกและเพาะเลี้ยงได้เองการแยกแบบดั้งเดิมและวิธีการพึ่งพาวัฒนธรรมไ...

2μg RNA 2 ไมโครกรัม DNA อัตราการรับส่งข้อมูลสูงเซลล์สด NGS ลำดับต่อไป

2μg RNA 2 ไมโครกรัม DNA อัตราการรับส่งข้อมูลสูงเซลล์สด NGS ลำดับต่อไป

บทนำ การจัดลำดับความเร็วสูงเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยสำหรับการโคลนยีนเชิงปริมาณ (QTG) ซึ่งขึ้นอยู่กับแ...

การทำโปรไฟล์ Epigenomics DNA Methylation ลดลง 50 มก. การหาลำดับ Bisulfite

การทำโปรไฟล์ Epigenomics DNA Methylation ลดลง 50 มก. การหาลำดับ Bisulfite

บทนำ เมทิลเลชั่นเป็นวิธีการสำคัญในการปรับเปลี่ยนกรดนิวคลีอิกผลของนิวคลีโอไทด์ methylated ในตำแหน่งที...

1 มลไมโครเซลลูโลส 100 มิลลิกรัมจีโนไทป์ซ้ำแบบสั้นตามกันไป

1 มลไมโครเซลลูโลส 100 มิลลิกรัมจีโนไทป์ซ้ำแบบสั้นตามกันไป

บทนำ Microsatellites ยังเป็นที่รู้จักกันในนามสั้นตีคู่ซ้ำ (STR) เป็นเครื่องหมายโมเลกุลที่ใช้กันอย่าง...

การวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมของโมเลกุลเดี่ยว Nucleotide Polymorphism SNP

การวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมของโมเลกุลเดี่ยว Nucleotide Polymorphism SNP

บทนำ จีโนไทป์เป็นวิธีที่ใช้ในการพิจารณาการแต่งพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตวิธีนี้ระบุความแปรปรวนทางพันธุก...

ปฏิกิริยา PCR 20µl 5μg RNA การวิเคราะห์ทางพันธุกรรมโมเลกุล PCR เชิงปริมาณ

ปฏิกิริยา PCR 20µl 5μg RNA การวิเคราะห์ทางพันธุกรรมโมเลกุล PCR เชิงปริมาณ

บทนำ ใน qPCR การขยาย DNA จะถูกตรวจสอบในแต่ละรอบของ PCRเมื่อ DNA อยู่ในช่วงการบันทึกเชิงเส้นของการขยา...

10µG DNA Cellular Chromosome 10kb Clone Fluorescence ใน Situ Hybridization

10µG DNA Cellular Chromosome 10kb Clone Fluorescence ใน Situ Hybridization

บทนำ แสงวาว ในแหล่งกำเนิดการผสมพันธุ์ (FISH) ซึ่งพัฒนาขึ้นในปี 1980 เป็นเทคนิคทางไซโตจีเนติกส์โดยใช้...

TALEN เป้าหมายการวิเคราะห์ยีนที่น่าพิศวงทางพันธุกรรมระดับโมเลกุล

TALEN เป้าหมายการวิเคราะห์ยีนที่น่าพิศวงทางพันธุกรรมระดับโมเลกุล

บทนำ การจัดการจีโนมเป็นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถใช้ในการปรับเปลี่ยนดีเอ็นเอโครโมโซมภายนอกว...

Page 1 of 1